1991 Pchli targ

1964 Igranie z ogniem

2004 Życie surowo wzbronione (jęz. ang.)